7 Ren energi til alle

Bærekraftsmål 7 har relevante delmål å øke andelen fornybar energi og doble energieffektivitetsraten innen 2030 på verdensbasis. Klikk på ikonet for å lese mer.

13 Stoppe klimaendringene

Bærekraftsmål 13 har som relevante delmål å motvirke konsekvensene av og styrke kunnskapen om klimaendringene. Klikk på ikonet for å lese mer.

15 Livet på land

Bærekraftsmål 15 har relevante delmål at stanse tap av biologisk mangfold.

  • Sikre bevaring av og gjenopprette ferskvannsbaserte økosystemer
  • Stanse avskoging og øke gjenoppretting og nyplanting.
  • Utrydde prioriterte fremmede arter og stoppe innføring og spredning av dem.
  • Integrere verdien av <strong>økosystemer og biologisk mangfold</strong> i fattigdomsbekjempelse og i regnskap.

Klikk på ikonet for å lese mer.

Relevant strakstiltak

Relevant strakstiltak er å stille miljøkrav ved innkjøp og kun kjøpe bygningsprodukter frie fra helse- og miljøfiendtlige stoffer. Klikk på ikonet for å lese mer.