1 Utrydde alle former for fattigdom i hele verden

Bærekraftsmål 1 har relevante delmål at innen 2030:

  • Halvere andelen mennesker i alle aldre som lever i fattigdom.
  • Sikre at særlig fattige har lik rett til økonomiske tjenester og tjenester samt eierskap til jord og annen form for eiendom og naturressurser.
  • Bygge opp motstandskraften til fattige og personer i utsatte situasjoner, slik at de blir mindre utsatte for f.eks. klimarelaterte hendelser.

Trykk på ikonet for å lese mer.

8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Bærekraftsmål 8 har relevante delmål bedre utnyttelsen av globale ressurser, oppnå full ysselsetting og anstendig arbeid for alle, beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere.

Trykk på ikonet for å lese mer.

16 Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

Bærekraftsmål 16 har relevante delmål å oppnå reduksjon av korrupsjon og sikre medbestemmende og representative beslutningsprosesser.

Trykk på ikonet for å lese mer.