15 Livet på land

Bærekraftsmål 15 har relevante delmål at stanse tap av biologisk mangfold.

  • Sikre bevaring av og gjenopprette ferskvannsbaserte økosystemer
  • Stanse avskoging og øke gjenoppretting og nyplanting.
  • Utrydde prioriterte fremmede arter og stoppe innføring og spredning av dem.
  • Integrere verdien av <strong>økosystemer og biologisk mangfold</strong> i fattigdomsbekjempelse og i regnskap.

Klikk på ikonet for å lese mer.