7 Ren energi til alle

Bærekraftsmål 7 har relevante delmål å øke andelen fornybar energi og doble energieffektivitetsraten innen 2030 på verdensbasis. Klikk på ikonet for å lese mer.

Relevant strakstiltak

Inkludere krav om energiledelse i leieavtalene (jf. Eiendomssekstorens veikart mot 2050). Klikk på ikonet for å lese mer.