8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Bærekraftsmål 8 har relevante delmål bedre utnyttelsen av globale ressurser, oppnå full ysselsetting og anstendig arbeid for alle, beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere.

Trykk på ikonet for å lese mer.

5 Likestilling mellom kjønnene

Bærekraftsmål 5 har relevante delmål at gjøre slutt på diskriminering av kvinner og jenter og sikre dem like muligheter til ledende stillinger. 

Klikk på ikonet for å lese mer.

Lovkrav rapportering: Likestillings- og diskrimineringsloven

Rapporteres minimum annethvert år for å oppfylle kravene stil til bedrifter av en viss størrelse i aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven.