4 God utdanning

Bærekraftsmål 4 har relevant at innen 2030 oppnå en betydelig økning av unge og voksne med kompetanse som er relevant for sysselsetting.

Klikk på ikonet for å lese mer.

17 Samarbeid for å nå målene