Relevant strakstiltak

Vurdér byggets muligheter for samspill med omgivelsene. Klikk på ikonet for å lese mer.

11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Bærekraftsmål 11 har relevante delmål at verne om kultur- og naturarv samt innen 2030:

  • Sikre tilgang til gode og trygge boliger.
  • Sikre at alle har tilgang til trygge og lett tilgjengelige bærekraftige transportsystemer.
  • Oppnå en mer bærekraftig urbanisering med medbestemmelse.
  • Oppnå en betydelig reduksjon i antall dødsfall og skader som følge av katastrofer.
  • Redusere negative konsekvenser for miljøet i storbyene, gjennom f.eks. bedre luftkvalitet og avfallshåndtering.
  • Sørge for trygge, inkluderende og lett tilgjengelige grøntområder for alle.

    Trykk på ikonet for å lese mer.