16 Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

Bærekraftsmål 16 har relevante delmål å oppnå reduksjon av korrupsjon og sikre medbestemmende og representative beslutningsprosesser.

Trykk på ikonet for å lese mer.

Lovkrav - Hvitvaskingsloven

Klikk på ikonet for å lese mer