3 Utrydde alle former for fattigdom i hele verden

Bærekraftsmål 3 har relevant delmål at innen 2030 betydelig redusere antall dødsfall og sykdomstilfeller forårsaket av farlige kjemikalier og forurenset luft, vann og jord. Klikk på ikonet for å lese mer.

6 Rent vann og gode sanitærforhold

Bærekraftsmål 6 har relevant delmål at innen 2030 sørge for bedre vannkvalitet, halvere andelen ubehandlet spillvann og i vesentlig grad øke gjenvinning og ombruk. Klikk på ikonet for å lese mer.

12 Ansvarlig forbruk og produksjon

Bærekraftsmål 12 har relevante delmål å:

• Gjennomføre det tiårige handlingsprogrammet for bærekraftig forbruk og produksjon.

• Innen 2020 oppnå en mer miljøvennlig forvaltning av kjemikalier og avfall.

• Innen 2030 betydelig redusere mengden avfall.

• Stimulere særlig store og flernasjonale selskaper, til å innføre bærekraftige arbeidsmetoder.

Klikk på ikonet for å lese mer.

Relevant strakstiltak

Relevant strakstiltak er å stille miljøkrav ved innkjøp og kun kjøpe bygningsprodukter frie fra helse- og miljøfiendtlige stoffer. Klikk på ikonet for å lese mer.