8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Bærekraftsmål 8 har relevante delmål bedre utnyttelsen av globale ressurser, oppnå full ysselsetting og anstendig arbeid for alle, beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere.

Trykk på ikonet for å lese mer.

Lovkrav - Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og krever at store selskaper redegjør for hvilke tiltak de har for å sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og leverandørkjeden og blant forretningspartnere.

Klikk på ikonet for å lese mer.