Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

Eiendomstanken: Høring om områdemodell og utbyggingsavtaler

21. september 2021 08:00 09:30

Vi inviterer våre medlemmer til Eiendomstank om et høyaktuelt tema! Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lagt forslag om endring av plan- og bygningsloven ut på høring. Forslaget innebærer blant annet:

  • Innføring av mer effektive virkemidler for planlegging og gjennomføring ved fortetting og transformasjon i byer og tettsteder,
  • Finansiering av infrastruktur og rekkefølgekrav gjennom en ny områdemodell, og
  • Innstramming av dagens rammer for utbyggingsavtaler.

Deler av lovforslaget inneholder kontroversielle punkter som vi ønsker å diskutere med våre medlemmer. Vi arrangerer derfor en Eiendomstank om temaet, for å samle representanter for å drøfte høringsforslaget. Konklusjonene fra møtet vil legge grunn for Norsk Eiendoms høringssvar til lovforslaget.

Hva er Eiendomstanken?

Eiendomstanken er et konsept der medlemmene får mulighet til å forme hva Norsk Eiendom skal jobbe for. Det er begrenset antall plasser.

Opplegget blir tredelt

  1. Først gir vi i Norsk Eiendom en kort innledning om temaet og det videre opplegg.
  2. Vi deler inn oss i diskusjonsgrupper på 4-5 personer, for å lettere kunne diskutere utvalgte temaer.
  3. Vi avslutter med at hver gruppe gir sine innspill i plenum.

Arrangementet blir avholdt i lokalene til Advokatfirmaet Wiersholm. Forhåndskunnskap er ikke nødvendig.

Meld deg på!

Vi ser frem til et konstruktivt møte!

 

Detaljer

Dato:
21. september 2021
Tid
08:00 – 09:30
Kategori for Arrangement:
Dokkveien 1
Oslo,