Laster Arrangementer
Dette event har allerede funnet sted.

Bli med på EiendomsTanken, og diskuter hvordan bransjen skal imøtegå nytt regime for praktisering av utbyggingsavtaler og rekkefølgebestemmelser.

Vi forventer at utfallet fra rettsprosessene mot Entra og Selvaag vil ha stor påvirkning for hvordan kommunene kan bruke fritt skjønn til å kreve finansiering og utbygging av infrastrukturtiltak ved og utenfor kommende utbyggingsprosjekter.

Blir Borgartings konklusjon i Selvaag-saken stående, vil det gi svært uforutsigbare rammebetingelser for bransjen som helhet.

Program

07.30: Registrering og servering av frokost
08.00: Velkommen ved Norsk Eiendom
08.05; Innledning ved Erlend Rølles, Selvaag og Hallgeir Østrem, Entra
08.45: Diskusjon
09.45: Oppsummering og avslutning

Erfaringsutveksling

Vi ber om at deltakerne bringer med eventuelle egne eksempler av rekke­følge­krav og utbyggingsavtaler som oppleves urimelige og uforutsigbare.

Meld deg på EiendomsTanken

  • Norsk Eiendom ønsker med EiendomsTanken å utvikle felles tankegods som basis for vår politikkutforming.
  • EiendomsTanken er forbeholdt medlemmer, og det skal være stor takhøyde for alternative syn.
  • EiendomsTanken er gratis og gjennomføres innenfor de til enhver tid gjeldende retningslinjer om smittevern. Begrenset antall deltagere og kun en deltager per medlemsbedrift.