Laster Arrangementer
Dette event har allerede funnet sted.

Arealplaner, områdemodeller og utbyggingsavtaler

Mange kommuner arbeider med utviklingsområder og områdeplaner. For å lykkes med fortetting, utvikling og transformasjon må det ofte til store investeringer i offentlig infrastruktur.

Erfaringer med gjennomføring av by- og tettstedsutvikling viser at arealplanlegging etter plan- og bygningsloven alene ikke er tilstrekkelig for å sikre ønsket gjennomføring.

Webinaret gir oppdatert kunnskap om finansieringsmodeller og utbyggingsavtaler, samt jus og rammer knyttet til dette. Deltagerne skal bli bedre rustet til å lede og bidra inn i plan- og utviklingsprosjekter. Hovedfokus vil være reguleringsnivå, men overordnede plannivå vil også bli omtalt. Det vil være praktiske eksempler og oppdatering i utbyggingsavtaler som verktøy.

– Et konstruktivt og effektivt samarbeid mellom tiltakshaver og planmyndigheter er avgjørende for en god planprosess, sier Tone Tellevik Dahl, administrerende direktør Norsk Eiendom.

– Sammen med lokale myndigheter og entreprenører vil kursserien skape felles forståelse og gi nyttig kunnskap som sikrer bedre prosesser, gjennomførbare planer og gode, konkrete utbyggingsresultater

Målgruppe og målsetning

– Vi har tidligere fått svært gode tilbakemeldinger fra kommuner, utbyggere og entreprenører som har deltatt på kurset, forteller Kari Sandberg, administrerende direktør i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg.

Sandberg viser til erfaringene fra tidligere gjennomførte kurs som blant annet resulterte i en praktisk håndbok for utbyggingsavtaler, og ønsker offentlige og private aktører som er involvert i plan og utviklingsarbeid velkommen til webinar 03. juni fra kl. 09.00 – 12.00.

Meld deg på her

 

Program

Det blir satt av tid til spørsmål og kommentarer for hver programpost.

09.00  Velkommen og praktisk informasjon. v/Vidar Fiskum, Norsk Eiendom

Fra plan til gjennomføring – forutsetninger og praktiske løsninger

09.05  Arealplaner og gjennomføring, det store bildet. v/Erik Plathe, seniorplanlegger Asplan Viak

09.20  Slik bruker vi utbyggingsavtaler. Dette forventer vi av utbygger. v/ En representant fra en kommune

09.50  Områdemodeller for utbyggingsavtaler. Hva kan de løse? v/Allan Hjorth Jørgensen, seniorplanlegger Asplan Viak

10.05  Områdemodellen for Ås sentrum v/ Sissel Nybro, seniorplanlegger Asplan Viak samt aktører på Ås

10.25  Pause

Seneste rettsutvikling, lovreglene om utbyggingsavtaler fremover, moms

10.35  Gjennomgang og vurdering av seneste rettsutvikling. v/Tone Gjertsen, advokat DLA Piper

11.00  Status for lovreglene og utviklingen fremover. Hva er viktig ved etablering av områdemodeller. Hvor står KMD i dag? v/Knut Fredrik Rasmussen, jurist KMD

11.30  MVA ved oppføring av infrastruktur, oversikt. v/Alexander With, advokat Deloitte

12.10  Avslutning v/Per Fredrik Kempf, EBA

 

Meld deg på her