Laster Arrangementer

Få ekspertenes innsikt om muligheter og utfordringer ved nyttegjøring av stordata i hverdagen.

Smart bruk av den store datamengden, vil gi utleiere mer energieffektiv drift, mer skreddersydd leveranse til leietakerne og gi store besparelser. Eierskap og bruk av innsamlet data er lite regulert av leiekontrakter i dag.

Ta med frokost & kaffe og bli med digitalt eller møt oss på Litteraturhuset i Oslo torsdag 12. november!

Program

07.45 – Registrering og servering av enkel frokost

08.15 – Fagprogram

 • Velkommen! Vidar Fiskum, Norsk Eiendom
 • Stordata i standardkontrakter. Jacob Solheim, Føyen Torkildsen
 • Erfaringer og bruk av smartteknologi i et drifts- og energiperspektiv. Frank Eggenfellner, SR-bank
 • Økern Portal. Richard Groven, Oslo Pensjonsforsikring
 • Forskning og utvikling, smartteknologi og drift- og energioptimalisering. Peter Schild, Oslo Met

09.15 – Diskusjon

09.45 – Oppsummering

10.00 – Møteslutt

Meld deg på frokostmøtet!
Både fysisk fremmøte og strømming krever påmelding.

Bruken av avanserte teknologi som samler inn forskjellige data i bygg er økende. Eksempler er sensorteknologi som viser sanntidsmålinger av komponenter eller inne- eller utemiljø, eller registreringer som viser fysisk bruk av f.eks. rom og dører m.m.

På frokostmøtet vil representanter fra SR Bank, Finansparken i Stavanger og Oslo Pensjonsforsikring, Økern Portal fortelle om muligheter og utfordringer de møter ved bruk og nyttegjøring av stordata i hverdagen. OsloMet vil fortelle om forskning og muligheter for fremtidig Smartteknologi, og Advokatfirmaet Føyen Torkildsen forteller om de juridiske utfordringene ved bruk av stordata og hvordan Norsk Eiendom vil forholde seg til dette ved utarbeidelse av nye standardkontrakter. Det vil åpnes for replikker og spørsmål fra salen.

Praktisk informasjon

Møtestart i Litteraturhuset kl. 08.15 i Wergelandsveien 29 – se kart

 • Frokostmøtet er gratis for våre medlemmer.
 • Vi er pålagt å registrere alle deltagere så vennligst møt opp i god tid.
 • For å avholde møtet innenfor de til enhver tid gjeldende smittevernregler, er det satt deltakerbegrensning på møtet og det kan bli venteliste. Hvis du har meldt deg på, ønsker vi at du gir oss tidlig beskjed om du ser at du likevel ikke kan delta.
 • Deltar du via strømming, sender vi deg lenken for å delta dagen før møtet.
 • Det er satt fysiske deltakerbegrensninger grunnet smittevern.
 • Dersom maksimalt tillatt deltakerantall reduseres vil vi sende ut egen melding til de berørte.
 • Dersom antallet økes vil vi åpne for etterregistrering.
Velkommen!