Laster Arrangementer

Få ekspertenes innsikt om muligheter og utfordringer ved nyttegjøring av stordata i hverdagen.

Smart bruk av den store datamengden, vil gi utleiere mer energieffektiv drift, mer skreddersydd leveranse til leietakerne og gi store besparelser. Eierskap og bruk av innsamlet data er lite regulert av leiekontrakter i dag.

Webinaret er forbeholdt medlemmer i Norsk Eiendom.

Program

08.15 – Fagprogram

  • Velkommen! Vidar Fiskum, Norsk Eiendom
  • Datastrømmer i smarte bygg – rettslige problemstillinger. Knut Olav Fiane og Jacob Solheim, Føyen Torkildsen
  • Erfaringer og bruk av smartteknologi i et drifts- og energiperspektiv. Frank Eggenfellner, Sparebank 1
  • Økern Portal. Richard Groven, Oslo Pensjonsforsikring
  • Forskning og utvikling, smartteknologi og drift- og energioptimalisering. Peter Schild og Hallgrim Hjelmbrekke, OsloMet

09.15 – Diskusjon

09.45 – Oppsummering

10.00 – Møteslutt

Meld deg på webinar!
Fysisk fremmøte er avlyst pga nye koronarestriksjoner.

Bruken av avanserte teknologi som samler inn forskjellige data i bygg er økende. Eksempler er sensorteknologi som viser sanntidsmålinger av komponenter eller inne- eller utemiljø, eller registreringer som viser fysisk bruk av f.eks. rom og dører m.m.

På webinaret vil representanter fra SR Bank, Finansparken i Stavanger og Oslo Pensjonsforsikring, Økern Portal fortelle om muligheter og utfordringer de møter ved bruk og nyttegjøring av stordata i hverdagen. OsloMet vil fortelle om forskning og muligheter for fremtidig Smartteknologi, og Advokatfirmaet Føyen Torkildsen forteller om de juridiske utfordringene ved bruk av stordata og hvordan Norsk Eiendom vil forholde seg til dette ved utarbeidelse av nye standardkontrakter. Det vil åpnes for replikker og spørsmål fra salen.

Praktisk informasjon

  • Webinaret er forbeholdt medlemmer i Norsk Eiendom.
  • Vi sender deg lenken for å delta dagen før møtet.
  • Vi lagrer opptaket på nettsiden, så du kan se det i ettertid.
Velkommen!