Laster Hendelser

Til medlemmer:

Generalforsamling utsettes til slutten av mai. Vi tror vi gjør mer nytte for oss gjennom å være operative i denne perioden og da må administrative oppgaver skyves på.

Du vil få mer informasjon i nyhetsbrevet, og invitasjon vil bli sendt ut.