Laster Arrangementer

Vi har utarbeidet en ny mal for generelle bestemmelser i entreprise­kontrakter. Den vil kunne bidra til økt forutsigbarhet, redusert konfliktnivå og økt ambisjonsnivå innenfor seriøsitet og SHA.

På webinaret vil du se hvordan malen kan bli et viktig bidrag ved kontrahering av byggentrepriser.

De fleste byggherrer har i dag sine egne versjoner av Generelle bestem­melser. Mange av disse har ulike mangler, for eksempel innenfor seriøsitet og SHA. Videre skaper ulike krav fra den enkelte byggherre lite forutsig­barhet for entreprenørene og leverandørene. For å videreutvikle bransjen har Norsk Eiendom derfor nå utarbeidet en anbefalt struktur og hoved­innhold for generelle bestemmelser. Vi har kalt dokumentet Generell del.

Meld deg på her!

 

Møtet gjennomføres som et webinar og opptak vil være tilgjengelig i etterkant.

Program

12.00   Velkommen og introduksjon  
v/Carl Henrik Borchsenius, Norsk Eiendom

12.05   Gjennomgang av dokumentet Generell del
v/ Carl Henrik Borchsenius, Norsk Eiendom og Ottar Egset, Føyen Torkildsen

12.25    Vurderinger fra en byggherre  
v/Kathinka Lien Augustine, Stor-Oslo Eiendom

12.35    Hva mener entreprenørene? v/ Ruben Øverby, Skanska

12.45    Spørsmål og svar

12.55    Avslutning