Laster Hendelser

En arbeidsgruppe har utarbeidet en veileder som skal hjelpe deg med generelle bestemmelser ved kontrahering av byggentrepriser. Den nye veilederen vil bidra til økt forutsigbarhet, redusert konfliktnivå og økt ambisjonsnivå innenfor seriøsitet og SHA.

Medlemmer i Norsk Eiendom som står på listen for nyhetsbrevet, vil få tilsendt invitasjon.

Dette blir et lunsjmøte med mulighet for forlengelse ved behov.