Laster Arrangementer

Grønn finansiering og grønne lån innebærer at mer miljøvennlige og bærekraftige prosjekter får bedre vilkår fra bankene.

Frem til nå har det vært opp til bankene selv å avgjøre hva som kan defineres som grønt. Nå har EU startet jobben med å sette en enhetlig praksis for grønn finansiering – taksonomien – slik at finansieringspraksisen skal bli helhetlig og mest mulig lik for alle, og man minimerer risikoen for grønnvasking.

Eiendomsbransjen vil være første bransje som berøres av taksonomien, når den trer i kraft i løpet av 2021. Vi inviterer til lunsjwebinar 17. november kl. 11.00-13.00, om taksonomien og hva dette betyr for eiendomsbransjens finansieringsmuligheter i den nære fremtid.

Praktisk informasjon