Laster Arrangementer

Er du rustet mot korrupsjon og økonomisk kriminalitet?  

Mye tyder på at eiendomsbedrifter er utsatt, men ikke godt nok rustet mot, økonomisk kriminalitet. Sanksjonene er mange og faren for omdømmetap stor.

Lær mer om dette viktige temaet på lunsjwebinaret 16. juni kl.11-12 før det er for sent!

 

Meld deg på her

Få svar på: 

  • Hva slags typer økonomisk kriminalitet møter bransjen i sitt daglige virke? 
  • Hva krever regelverket av forebyggende tiltak mot økonomisk kriminalitet?  
  • Hva blir konsekvensen hvis selskapet ditt blir utsatt for økonomisk kriminalitet? 
  • Hva kan den enkelte aktør gjøre for å forebygge at man blir utsatt for – eller utilsiktet medvirker til – økonomisk kriminalitet? 

Ekspertene på programmet:

  • Transparency International Norge v/ Tor Dølvik og Guro Slettemark kommer. De har nylig lansert rapport om hvitvaskingsrisiko i det norske eiendomsmarkedet.
  • KLP Eiendom v/ Gorm Gudim og Thomas Nielsen vil fortelle om et systematisk arbeid for å identifisere og motarbeide økonomisk kriminalitet og korrupsjon blant sine leietagere.
  • Advokatfirmaet Føyen v/ Ottar Egset og Preben Mo vil utdype Norsk Eiendoms arbeid tilknyttet økonomisk kriminalitet og antikorrupsjon i forbindelse med revisjon av standardkontraktene. 

 

Meld deg på her