Laster Arrangementer
Dette event har allerede funnet sted.

50 millioner kroner til gode prosjekter

Forskningsrådet lyser ut 50 millioner kroner til samarbeidsprosjekter i bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen, og vi inviterer til webinar!

Målet er å utvikle ny kunnskap for bærekraftig verdiskaping, omstilling og økt konkurransekraft. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og virksomheter i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen. Se utlysningen fra Forskningsrådet. Søknadsfristen er 12. mai.

Bli med og få kunnskap!

Enten du jobber i en forskningsorganisasjon som vil søke midler eller er i en virksomhet som vil delta i et prosjekt, kan du bli med på webinar 10. mars i regi av bransjerådet for bygg, anlegg og eiendom. I møtet vil Forskningsrådet orientere om utlysningen og du vil møte representanter fra næringen og forskningsinstitusjoner som kan være forskningspartnere og søkere.

Ved å melde deg på får du lenken til streamingen.

Meld deg på her

Byggenæringens Landsforening (BNL) administrerer påmeldinger.

Program

 • Velkommen ved Jon Sandnes, adm. dir BNL og leder BAE-rådet
 • Presentasjon av programutlysningen v/Forskningsrådet
 • Samarbeid for gode prosjekter, ved Egil Skavang, adm.dir Arkitektbedriftene
 • Forskningsorganisasjonene presenterer seg (ordstyrer Egil Skavang)
 • Spørsmål og svar
 • Oppsummering

Om BAE-rådet

Bransjerådet for bygg, anlegg og eiendom (BAE-rådet) består av følgende 8 organisasjoner:

 • Norsk Eiendom
 • Arkitektbedriftene i Norge
 • Byggenæringens Landsforening (BNL)
 • Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
 • Nelfo
 • Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF)
 • Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)
 • Virke Byggenæringen

BAE-rådet er felles kontaktpunkt for myndighetene og fronter saker med felles interesse. Økt innsats for forskning, innovasjon og pilotering er ett slikt felles interesseområde.