Ferd Eiendom har tilsluttet seg strakstiltakene for boligutviklere i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

– Ferd Eiendom har som mål å utvikle gode miljøvennlige prosjekter som, med sin tilpasning til omgivelsene, skal bidra til å etterleve Ferds visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor. Vi ønsker å ha en positiv påvirkning på fremtidens eiendomsbransje og har i lengre tid jobbet med temaet bærekraft. Strakstiltakene er allerede i stor grad implementert i våre prosjekter, sier direktør Carl Brynjulfsen i Ferd Eiendom.

Strakstiltakene er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050, som er utarbeidet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom.

– Vi i Norsk Eiendom synes det er veldig bra at Ferd tilslutter seg strakstiltakene for boligutviklere. Dette er et tydelig signal på at Ferd ønsker å videreutvikle sin posisjon som en seriøs og ansvarlig boligutvikler. Samtidig er det også en viktig bekreftelse på at strakstiltakene oppleves som relevante og nyttige for utviklerne, sier Carl Henrik Borchsenius, fagsjef bransjeutvikling i Norsk Eiendom.

– Ferd Eiendom arbeider kontinuerlig for redusert energiforbruk og for å minimere vår virksomhets belastning på miljøet. God arkitektur, varige materialer og grønne uterom er noen av våre bidrag i byutviklingen når vi utvikler bolig- og kontorprosjekter, sier Brynjulfsen.

Utviklingsdirektør i Ferd Eiendom, Knut M. Tolo, legger til:
– Gjennom å tilslutte oss til de 10 strakstiltakene for boligutviklere, bekrefter vi målsettingen vår om å stå tydelig frem med våre miljøambisjoner. Våre fremtidige boligkjøpere kan dermed være sikre på at vi har et bevisst forhold til miljø og teknologiske nyvinninger.

Katharina Bramslev og Carl Brynjulfsen sitter med pen i hånd for å signere, og Carl Henrik Borchsenius og Knut M. Tolo står bak.
Bilde Grønn Byggallianse. Nederst f.v. daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Bramslev og direktør Carl Brynjulfsen i Ferd Eiendom. Øverst  Carl Henrik Borchsenius i Norsk Eiendom og utviklingsdirektør Knut M. Tolo i Ferd Eiendom.
Forsidebilde av Eiendomssektorens veikart mot 2050

Eiendomssektorens veikart mot 2050 er utarbeidet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom. Det inneholder konkrete tiltak som byggeiere kan sette i gang med umiddelbart, for å bidra til at Norge oppfyller våre nasjonale og internasjonale miljømål i 2050. Det er mye som både kan og bør startes opp nå. Strakstiltakene for eiendomsselskap omfatter både nybygg og eksisterende bygningsmasse. Vi har nå også laget en spesialtilpasset liste med strakstiltak for de som bygger boliger for salg, samt opprettet Forum for boligutviklere, som vil være en arena der medlemsbedrifter kan utveksle erfaringer og få inspirasjon og kunnskap om grønne og helsefremmende boliger.