Nå er forslaget til endringer i plan- og bygningsloven for mer effektiv planlegging på høring. – Utbyggere skal fortsatt bidra betydelig, men den iveren vi har sett fra blant annet Oslo kommune om å få penger til det ene og det andre, blir stagget, sier Tone Tellevik Dahl til Finansavisen.

Bli med på Eiendomstank 21. september for å lære mer og påvirke hva Norsk Eiendom skal mene.
Adm. direktør Tone Tellevik Dahl.

De to rettssakene mot Selvaag og Entra har fått stor oppmerksomhet i media. Selvaag vant sin sak i Høyesterett, men Entra fikk ikke medhold mot Oslo kommune.

Tone Tellevik Dahl er fornøyd med at det nå blir ryddet opp i hva en kommune kan kreve av utbygger og når i prosessen: – Sånn som lovforslaget er formulert, kunne ikke Oslo kommune kommet så sent inn med rekkefølgekrav (til Entra red. anm.) eller krevd infrastruktur så langt unna. Jo nærmere tiltaket er prosjektet, jo bedre, og dette lovforslaget rydder opp og tydeliggjør, sier hun til Finansavisen.

– Vi ser en del utbyggere som kvier seg fordi det er usikkert hva de kan få av rekkefølgekrav, og ikke alle kan ta den risikoen. I dag kan det komme krav om kontantbidrag i siste liten. Med en områderegulert fastpris vet man hva man skal betale. Kommunen kan også med dette sette lavere meterpris i områder de ønsker å få igangsatt raskere enn dagens situasjon tilsier, sier Tellevik Dahl.

De nye endringene i Plan- og bygningsloven – forslagene kort fortalt

Departementets forslag skal blant annet bidra til mer effektiv planlegging og gjennomføring av fortettings- og transformasjonsprosjekter i byer og tettsteder. Det vil bli et mer forutsigbart finansieringssystem for infrastrukturtiltak, der størrelsen på private kostnadsbidrag til nødvendig infrastruktur kan fastsettes i reguleringsplan. Høringsnotatet inneholder også flere andre lovforslag. Les hele forslaget under.

I tillegg fremmer departementet forslag til en endring i statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning. Se høringsnotat II.

Har du innspill til Norsk Eiendoms svar på høringen?

Send dine forslag og innspill til oss! Husk høringsfristen som er 1. november 2021.

Les høringsnotatet her

Høringsnotat II

Kommende arrangementer

NyttårsJAZZ med BAE-næringen

27. januar • 16:00 - 20:00

Rapportlansering: Morgendagens kontorbehov

3. februar • 11:00 - 12:00

Citykonferansen Oslo 2022

29. mars • 12:00 - 20:00