forsiden av rapporten

– Myndighetene har ikke klart å få kontroll og nå kan de fraskrive seg ansvaret ved å gi byggherrene ansvar for alt, sier Thor Olaf Askjer i Norsk Eiendom til Finansavisen.

5. februar leverte Byggkvalitetutvalget rapporten «Forsvarlig byggkvalitet» til kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Her foreslår utvalget å avvikle ansvarsrettssystemet og sentral godkjenning. Utvalget mener dagens ansvarsrettssystem ikke oppfyller intensjonen om tydelig plassering av ansvar, men tvert imot medfører uklarhet og ansvarspulverisering.

portrett av Thor Olaf Askjer
Thor Olaf Askjer, adm. direktør i Norsk Eiendom.

Kommende arrangementer

Citykonferansen Nord 2021

9. november • 09:00 - 22:00

Fremtidens byer på Evolve Arena

10. november - 11. november

Citykonferansen Stavanger 2021

11. november • 09:00 - 22:00