Flere departementer i sving for EUs taksonomi

Fra årsskiftet 2021/22 innfører EU taksonomien, et nytt system som definerer hvilke bygg og utbyggingsaktiviteter som kan oppnå grønne lån og gunstige finansieringer i Europa. Norsk regelverk er på noen områder i strid med EUs krav, og nå er det usikkert om vi kan få grønn finansiering i fremtiden. Vi krever derfor raske svar fra departementene.

I møte: Tone Tellevik Dahl, Idar Kreutzer og Katharina Bramslev.

I dag setter de europeiske landene forskjellige krav til hva man kan definere som grønt og klimavennlig. Dette har ført til så kalt «grønnvasking» – grønne investeringer sluses mot de landene og regionene med de slappeste kriteriene. Dette ønsker EU gjennom taksonomien å motvirke, ved å stille krav til hva som kan defineres som grønt og klimavennlig. Ordningen skal gjelde finansmarkedene i alle land som er tilsluttet unionen, også Norge. 

Men norske standarder og regelverk samsvarer ikke med kravene som nå blir satt i taksonomien, og risikoen er stor for at Norsk eiendomsbransje i fremtiden holdes utenfor de Europeiske finansmarkedenes grønne lån og finanser.

Manglende regelverk eller lovgivning

For å få svar på spørsmål, og klarhet i hvordan Norge kan stille like sterkt som andre land i forhold til taksonomien, tok Norsk Eiendom, sammen med Finans Norge og Grønn Byggallianse, initiativ til et møte med de ansvarlige departementene. Finansdepartementet, Olje- og energidepartementet, Klimadepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har alle ansvar for sektorer som påvirkes av taksonomien.

– Prosjektene i vår bransje er tidkrevende, og prosjekter som planlegges nå vil møte taksonomikravene når de ferdigstilles eller er under utbygging. Da er det jo viktig å kunne vite allerede under prosjektering om man har mulighet for grønn og gunstig finansiering av prosjektet i byggefase eller etter ferdigstillelse. Vi har derfor ikke tid til å vente på avklaringer tilknyttet det norske regelverket. Taksonomien gir heller ikke rom for tolkninger eller antakelser om de grepene man gjør i et prosjekt er bra nok, det er enten eller. Vi har derfor anmodet departementene om å raskt komme til avklaringer for hvordan taksonomien kan benyttes i Norge, sier Tone Tellevik Dahl, adm. direktør i Norsk Eiendom. 

Disse kriteriene i taksonomien er ikke i samsvar med norsk regelverk:

  • Godkjent definisjon av primærenergifaktor
  • Godkjent definisjon av NZEB
  • Nasjonal database for energibruk
  • Definisjon for skog i nasjonalt klimagassregnskap
  • Definisjon av dyrkbar mark

Brev pr 17. juni sendt til ministerne 

2021-11-11T16:19:47+01:0010. september 2021|

Del saken på sosiale medier:

Go to Top