Eiendomsutvikler NCC Property Development vil bidra til at eiendomsbransjens satsing på bærekraft blir mer ambisiøs, og har derfor signert en tilslutning til de 10 strakstiltakene for byggeiere i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

– Mange av strakstiltakene er allerede implementert i vår prosjektutvikling, men vi ønsker at det skal fokuseres mer på dette i vår bransje og har derfor valgt å slutte oss til de 10 strakstiltakene. Dette passer dessuten meget godt sammen med NCCs egen visjon, som er å fornye vår bransje og utvikle de beste, bærekraftige løsningene , sier Manne Aronsson, daglig leder i NCC Property Development AS.

I tråd med visjonen er NCC Property Development allerede i gang med en storskala utvikling på Valle i Oslo, der miljøambisjonene er meget høye. Prosjektet ligger ved siden av Vålerengas nye stadion og er meget sentralt plassert ved knutepunktet Helsfyr. Over 3.500 mennesker vil ha sin arbeidsplass der når Valle-kontorene står ferdige.

– Vi er i gang med byggingen av første trinn på 6.700 m2 BTA som har fått navnet “Valle Wood” ettersom hele bygget blir i massivtre, sier Aronsson.

Tre er et fornybart byggemateriale som er lite ressurskrevende ved fremstilling. Dette gir et lavere CO2-utslipp i tillegg til at treet binder CO2. Hele elementer produseres på fabrikk eller byggeplass, og sages til etter mål. Platene monteres under telt på byggeplassen. På denne måten får man et tørt og støvfritt bygg med kort monteringstid. Bruk av massivtre gir et godt inneklima fordi treet puster og er i stand til å regulere fukt og temperatur.

 

– Mange av strakstiltakene er allerede implementert i vår prosjekt-
utvikling, men vi ønsker at det skal fokuseres mer på dette i vår bransje, sier Manne Aronsson, daglig leder i NCC Property Development.

– Utviklingen av bygg i massivtre er meget viktig for NCC, men også sett i et miljø- og bærekraftperspektiv. Valle Wood vil spare over 40 prosent CO2-utslipp sammenlignet med et oppdatert referansebygg. Dette er fremtiden for byggenæringen, og noe NCC satser på, sier Aronsson.

NCC har som målsetning å få minimum BREEAM Excellent-sertifisering for Valle Wood.

Veikartet inneholder konkrete tiltak som byggeiere kan sette i gang med umiddelbart, for å bidra til at Norge oppfyller våre nasjonale og internasjonale miljømål i 2050. Det er mye som både kan og bør startes opp nå. Strakstiltakene omfatter både nybygg og eksisterende bygningsmasse.