Som en del av arbeidet i «Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring» vil byggherrene i 2017 dele ut en SHA-pris. Prisen gis til et prosjekt som har vist en spesiell vilje og evne til å tenke og gjennomføre innovative løsninger som skal sikre en trygg bygge- og anleggsplass, og som bidrar til at drift og vedlikehold også kan gjennomføres på en sikker måte.

Hensikten er å styrke samarbeidet mellom byggherrene, de prosjekterende og de utførende når det gjelder å håndtere risiko, og bidra til god planlegging og innovative løsninger som fremmer HMS/SHA. Begrepet «planlegging» omfatter i denne sammenheng tradisjonell planlegging, men også den daglige planlegging som utføres i alle faser av et prosjekt.

Prisen gis til et bygge- og anleggsprosjekt i Norge, uavhengig av tilknytning til «Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring». Prosjektet må være under utførelse, eller være ferdigstilt i 2017. Søknadsfristen er 12. desember 2016.

Juryen består av deltakere fra byggherrene, prosjekterende, utførende, samt arbeidstakerne.

Prisen deles ut 14. mars under åpningsarrangementet av SHA-dagene 2017

Klikk på bildet til høyre for å laste ned skjema for innmelding av kandidater til prisen. Frist for innlevering er 12. desember.