Både nasjonale og internasjonale myndigheter arbeider for å hindre overskuddsflytting på tvers av ulike jurisdiksjoner med formål å spare skatt. Det er høyst legitimt å lage slike regler. Problemet er at de nye reglene lett også rammer nasjonale selskaper som verken har mulighet eller ønske om denne form for skattetilpasning. Forslaget innebærer at man vil forhindre alle former for skattemessige fradrag for renter. Dette er urimelig og Norsk Eiendom har skrevet et høringssvar der vi har alternative forslag til endringer som ikke vil ha en utilsiktet effekt. Høringsbrevet vil kunne lastes ned her.

Hele høringsutspillet kan du lese her