På Citykonferansen 14. februar skal den nasjonale Cityprisen deles ut. Juryen er i gang med arbeidet å finne en verdig vinner.

Juryen som består av Netten Østberg (juryformann), Roar Sandnes, Maren Bjerkeng, Andreas Vaa Bermann, og Thor Olaf Askjer, ønsker forslag til gode prosjekter.

Har du en kandidat til Cityprisen 2019? Send ditt forslag til netten.ostberg@asplanviak.no. Frist for innmelding er fredag 26. oktober.

Lenker

Logo Citykonferansen 2019 hvit skrift blå bakgrunn
Portrett av medlemmene av juryen til Cityprisen
Cityprisjuryen består av Netten Østberg som til daglig jobber som fagdirektør Plan og arkitektur i Asplan Viak, Roar Sandnes, partner og arbeidende styreformann i Akershus Eiendom, Maren Bjerkeng, direktør for utvikling i Aspelin Ramm, Andreas Vaa Bermann, avdelingsdirektør for områdeutvikling i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune og Thor Olaf Askjer, adm. direktør i Norsk Eiendom.