Invitasjon til medlemsbedrifter i Norsk Eiendom

Kranglete naboer eller elefanter i glassbutikk?

Utbyggingsprosjekter ender alt for ofte med konflikt mellom utbygger om omgivelsene. Skyldes det sære og kranglete naboer eller er det utbyggerne som opptrer som elefanter i en glassbutikk? Hva kan bransjen eventuelt gjøre for å hindre konflikter som forsinker og fordyrer prosjektet?

Velkommen til et spennende debattmøte på morgenkvisten 10.10.17. Psykolog Rune Stuvland er spesialist på forebygging og håndtering av kriser i næringslivet. Han vil i sin innledning utfordre bransjens evne til konstruktiv dialog. Møtet er for medlemmer i Norsk Eiendom.

Steile fronter i utbyggingsprosjekter oppstår ofte fordi berørte har en følelse av tap. Det kan handle om tap av det som alltid har vært, tap av muligheter og ikke minst tap av kontroll. Slikt skaper psykologiske, og til dels irrelevante reaksjoner hos så vel utbygger som innbygger. Men når reaksjonene først har oppstått, må vi forholde oss til dem som realiteter. Dette vil psykolog Rune Stuvland belyse og stille oss de vanskelige spørsmålene. Erik Wold vil lede debatten.

Bakgrunn

De aller fleste som har drevet med regulering, byggemelding eller søknad om bruksendring har møtt noen kranglete naboer til besvær. I mange tilfeller blir prosessene tidkrevende. Resultatet blir ofte dårlige kompromisser samtidig som minst en av partene føler seg som den tapende part. Vi vil utfordre dere til å hjelpe oss til å sette ord på problemene samtidig som vi må skissere noen løsninger. Det vil selvsagt kreve mer enn en enkelt debatt for å finne en bedre vei på hvordan naboenes demokratiske rettigheter kan bli en positiv stemme i byutviklingen.

Forberedelser

Som forberedelse til møtet kan du lese et par vilkårlige artikler om temaet:

EiendomsTanken er en ny debattform som Norsk Eiendom benytter til flere viktige temaer. Vi er veldig opptatt av at det skal komme noe ut av debatten. Før vi går fra hverandre, skal vi vite hva vi skal gjøre videre med det vi har debattert.

Praktisk informasjon

Tid: 10. oktober kl 8-10. Frokost og registrering fra kl 7.30
Sted: Næringslivets hus, Middelthuns gate 27 på Majorstuen i Oslo

Psykolog Rune Stuvland utfordrer bransjens evne til konstruktiv dialog. Erik Wold leder debatten.
Påmelding

Møtet er gratis og forbeholdt medlemmer i Norsk Eiendom.

Av hensyn til praktiske forhold
er det nødvendig med bindende påmelding.