Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fått utredet kommunenes bruk av planbestemmelser og krav i byggteknisk forskrift. – Vi må ha et regelverk som er enklere og som gir forutsigbarhet for både kommunene og utbyggerne, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.
Les mer