Har vi ingen fornøyd kunde, får vi ingen forlengelse av leieavtalen. Er det ingen boligkjøper som synes om produktene våre, er det noen av oss som har erfart hvor ille det er å sitte med tomme leiligheter.

Byggene må ha en hensikt – det må være noen som er villige til å betale for dem. Bygg og byer skal legge til rette for livskvalitet og verdiskaping.

Etterhvert har vi også erfart at det er en betydelig kamp om de beste hodene. Skal du lykkes med de gode dealene og de solide leiekontraktene, må du ha med deg de beste medarbeiderne.

Men hvordan tenker kunder og medarbeidere i fremtiden?

Det synes åpenbart at kunder og medarbeidere vil bli mer kunnskapsrike og mer kompetente på egne vegne. Mange vil si at de blir kravstore. Likefullt vil vi også i fremtiden bli avhengige av dem.

Teknologien gjør at programmering, prosjektering, bygging og ombygning skjer raskere enn før. Det vil også skje i en annen rekkefølge enn den vi er opplært til. Ved hjelp av virtuelle bygg vil man se nøyaktig hva man får lenge før en eneste betongblanding er påtenkt.

Men det er ikke bare de kundeønskene og de medarbeiderkravene du kjenner i dag, som vil gi deg noe å bryne deg på.

Kloden står overfor utfordringer. Global oppvarming, våtere og villere, flyktningestrømmer, krig og opprør er noen stikkord vi kjenner fra nyhetsbildet.

FN har utformet 17 bærekraftsmål nettopp for å ta i tu med alt som ikke er på stell.

Mange av oss har en god stund vært opptatt av energi og miljø. Utfordringene er større enn som så.

Målet om å utrydde fattigdom, om god helse, om likestilling mellom kjønnene, om anstendig arbeid og økonomisk vekst er bare noe av det morgendagens kunder og medarbeider vil kreve av oss.

Det er jo grunn til å tenke over at det ikke er FN som skal oppfylle bærekraftsmålene. Det er ikke politikerne eller byråkratene i Norge som skal stå for leveransene. Det er du og jeg og våre etterkommere som skal gjøre det.

Vi kan ikke tro at vi i fremtiden får lov å lage reguleringsplaner uten at mitt utbyggingsprosjekt bidrar til god helse, til å bekjempe fattigdom og ulikheter i samfunnet. Dette i tillegg til gjenbruk av materialer, ren energi og alt hva vi allerede baler med. Politikerne verken vil eller kan la oss slippe unna med ikke å ta samfunnsansvaret på største alvor.

Sprer jeg håpløshet? Tvert imot. Dette gir håp. Og hvordan skal vi klare det? Ved hjelp av et endret mindset og ved hjelp av teknologi.

Neste gang du skal revidere strategiplanen din anbefaler jeg deg å sette av en halv dag til å studere FN’s bærekraftsmål. De angår deg og din virksomhet mer enn du aner.

portrett sort hvitt thor olaf askjer

Thor Olaf Askjer

Adm. direktør i Norsk Eiendom

Thor Olaf har vært administrerende direktør i Norsk Eiendom siden 2009. Han har erfaring fra lederstillinger i JM Norge AS, Byggholt AS, Prosjektfinans AS, Stiftelsen Signo, Mesterhus Tønsberg AL og Kværner Brug AS. De senere år har han sittet i en rekke sentrale råd og utvalg. Samlet har dette gitt ham et solid grunnlag for å uttale seg om ulike bransjetemaer, til støtte for og videreutvikling av eiendomsbransjen. Thor Olaf brenner spesielt for å synliggjøre det samfunnsansvar foreningens medlemmer har, og hvordan bransjen mest effektivt kan bidra til verdifull utvikling av våre byer og tettsteder.

Siste blogginnlegg