Fra plan til gjennomføring

EBA og Norsk Eiendom inviterer til webinar

bygning med leiligheter
Målet er å gi deltakernekunnskap om sammenhengene mellom arealplanlegging og gjennomføring. Samarbeid på tvers av fagområder og rolleforståelse er en forutsetning for vellykkete prosesser og gode, konkrete utbyggingsresultater.

Arealplaner, områdemodeller og utbyggingsavtaler

Mange kommuner arbeider med utviklingsområder og områdeplaner. For å lykkes med fortetting, utvikling og transformasjon må det ofte til store investeringer i offentlig infrastruktur.

Erfaringer med gjennomføring av by- og tettstedsutvikling viser at arealplanlegging etter plan- og bygningsloven alene ikke er tilstrekkelig for å sikre ønsket gjennomføring.

Webinaret gir oppdatert kunnskap om finansieringsmodeller og utbyggingsavtaler, samt jus og rammer knyttet til dette. Deltagerne skal bli bedre rustet til å lede og bidra inn i plan- og utviklingsprosjekter. Hovedfokus vil være reguleringsnivå, men overordnede plannivå vil også bli omtalt. Det vil være praktiske eksempler og oppdatering i utbyggingsavtaler som verktøy.

Detaljer

Dato: 5. april

Tid: Kl. 9.00-13.00

Arrangementet er gratis.
Klikk her for påmelding
Målgruppe:
Offentlige og private aktører som er involvert i plan og utviklingsarbeid.
2022-04-12T12:27:58+02:004. mars 2022|

Del saken på sosiale medier:

Go to Top