BNL, coBuilder og Norsk Byggtjeneste har signert avtale om å frikjøpe innhold til byggenæringens digitale dataordbok. – Nå kan arbeidet med å kunne bygge en felles digital plattform komme i gang – noe som også er en forutsetning for digitalisering av bygge- og anleggsnæringen, sier Jon Sandnes, adm. dir i BNL.