Standardene for universell utforming av byggverk, NS 11001-1 og NS 11001-2 for hhv. arbeids- og publikumsbygninger, og boliger, har kommet i nye utgaver. Vi inviterer til frokostmøte 17. oktober hvor du kan bli litt bedre kjent med innholdet i de nye utgavene.

Les mer