Skal vi lykkes med en forsvarlig byutvikling trenger vi mer forutsigbare og effektive planprosesser. Å sikre at vedtatte arealplaner faktisk blir realisert er et viktig moment i denne sammenheng. En avgjørende forutsetning for dette er et konstruktivt samarbeid mellom kommune og utbygger for å fastsette behov og kvalitet på nødvendig infrastrukturtiltak for prosjektet, samt hvordan kostnadsdelingen eller «spleiselaget» skal gjennomføres.

På dette frokostmøtet vil du få høre om Norsk Eiendoms arbeid for å bidra til forutsigbarhet og gjennomførbarhet i vedtatte arealplaner. Du vil også få innlegg som belyser utfordringene fra ulike sider.

Program

08.00 Registrering og enkel frokost

08.30 Introduksjon
Erling Fossen, Oslo Metropolitan Area og Carl Henrik Borchsenius, Norsk Eiendom

08.40 Presentasjon av prosjektet «Felles løft – modeller for infrastrukturbidrag»
Carl Henrik Borchsenius

09.00 Slik vil vi legge til rette for at vedtatte arealplaner blir realisert
Margrethe Pran, Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo (EBY)

09.20 «Her trykker skoen!»
Tone Gjertsen, DLA Piper

09.40 Oppdateringer fra arbeidsgruppen på dette området i Bygg21
Thor Olaf Askjer, Norsk Eiendom

09.55 Oppsummering og avslutning

Praktisk informasjon

Tid og sted

Tirsdag 4. mars kl 8-10
DLA Piper, Bryggegata 6 på Aker Brygge i Oslo

Meld deg på her
Møtet blir streamet, og opptaket blir lagret på nettsiden. Meld deg på så får du mer informasjon nærmere møtestart.