Grønn Byggallianse samarbeider med FutureBuilt i en rekke frokostmøter. Tredje møte i 2018 har tema: Bærekraftig liv mellom husene. Det arrangeres i Oslo 24. oktober.