Grønn Byggallianse/NGBC samarbeider med Futurebuilt i en rekke frokostmøter. Andre møte i 2018 har tema:

Takflater – slik kan det gjøres

Stadig flere byer, kommuner og eiendomsbesittere ser at tak kan tilføre nærmiljøet verdi, fordrøye overflatevann og utnytte solen. Det er mange muligheter ved å ta tak med i tidlig planlegging og som del av strategien for utviklingen av en eiendom.

Frokostmøtet ønsker å løfte frem gode eksempler på bruk av takflater

Vi vil vise prosjekter som tydeliggjør hvilke verdier som skapes for brukeren, for investorer, for nærmiljøet, prosjekter som gir godt rennomé osv.

«Green Roof Policies in Scandinavia» – hva skjer i Norge og Oslo? David Brasfield, nestleder i styret for Norwegian Association for Green Infrastructure

Praktiske eksempler 

Vega Scene – blågrønt tak midt i byen Andreas Christoffer Pay og Carina Selven fra boligutvikler Urbanium vil vise hvordan det åpnes opp for mangfold på taket til Vega Scene

  • Økt biologisk mangfold, oppsamling av regnvann og opplevelse på ett og samme tak
  • Utvikling av helt nye løsninger som løser mer enn grønt tak

Nydalen Vy Roy Frivoll fra eiendomsutvikler Avantor forklarer sammenhengen med deres strategi og signering av Eiendomssektorens veikart mot 2050. Geir Thorsen viser løsninger for Gullhaug Torg 2A og Nydalsveien 32B.

  • Hvilke verdier for brukere og for nærmiljøet ser man? Og hvilke fordeler for utvikler?

Ruseløkkveien 26 – store flater gir mange muligheter Isak Oksvold fra utvikler Aspelin Ramm

  • Hvilke muligheter finnes for å tilføre noe tilbake til nærmiljøet når takflatene blir store?
  • Hvilke forskjeller er det mellom besparelser og økt kvalitet med takløsninger versus tilsvarende løsninger på bakkenivå?

Hva skjer ute i verden? Dutch Landscape architect Michiel Akkerman will give an inspirational talk about green roof revolutions in the Netherlands

solceller på tak med blomstrende sedum

Praktisk informasjon

Tid: Onsdag 20. juni kl 8.30-10.00. Frokostservering og registrering fra kl 8.00
Sted: Middelthuns gate 27 på Majorstuen i Oslo

Ingen deltageravgift.

Meld deg på her