Norsk Eiendoms verktøykasse til bruk i medlemmenes omdømmearbeid var tema for vårt frokostmøte 7. november.  Her fikk de fremmøtte konkret innføring i hvorfor verktøykassen trengs, og hvordan den kan benyttes.

Lenker

norsk eiendom film
portretter av foreleserne
Carl Henrik Borchsenius, Per Arne Totland, Jan Blichfeldt og Jon R. Solsrud hold innlegg på frokostmøtet. Den nye verktøykassen for omdømmebygging ble gjennomgått, og vi fikk innlegg om gevinster og betydningen av et godt omdømme.