Hvordan kan bygninger og arkitektur spille en rolle for endring til en mer sykkelvennlig by? Hvilken rolle kan eiendomsutviklere ha for å gjøre byer mer sykkelvennlig? Det er spørsmål som stilles på frokostmøtet i regi av Norwegian Green Building Council – NGBC, 19. mars.