1. juli trådte den nye byggtekniske forskriften – TEK17 – i kraft. I den nye forskriften er krav fjernet, lempet og forenklet slik at det skal bli enklere å vite hvordan du bygger riktig og med kvalitet. Forskriften har fått en bedre struktur med tydeligere bestemmelser.

På frokostmøtet 19. september får du oversikt de største og viktigste endringene.

Program

08.00: Frokost og mingling

08.30: Velkommen

08.35: Hva er nytt i TEK17?
Strukturen og språket er forenklet i TEK17 og kravene er tydeliggjort. Vi forklarer hvordan vi har jobbet fram den nye forskriften og viser hvilken gevinst forenklingene gir til den som skal prosjektere.

08.45: Hvordan dokumentere at kravene er fulgt
Forskriftskravene er gjort tydeligere og er knyttet tydeligere til fasene i byggeprosjektet. Hør hvordan det er blitt enklere å dokumentere at kravene i forskriften er oppfylt.

08.55: Forenkling i praksis
Kravene i byggteknisk forskrift er minimumskrav. Lempingene som er gjort i TEK17 gir økt fleksibilitet og større rom for å lage løsningene markedet etterspør. Vi gir praktiske eksempler på hvordan  forenklingene kan ivareta tilgjengelighet, universell utforming og inneklima og helse.

09.35: Panel: Spørsmål fra salen

10.00: Slutt

DiBK logo

Praktisk informasjon

Tid: 19. september kl 8.30,
frokost fra kl 8.00
Sted: Kulturhuset, Youngs gate 6, Oslo

Invitasjonen fra DiBK

Meld deg på her
Påmeldingsfrist 18. september.