Dette møtet ble avholdt hos DLA Piper i Oslo. OMA var medarrangør. Les mer om møtet her.

Dokumenter for nedlastning

Velkommen

Carl Henrik Borchsenius, Norsk Eiendom: Se presentasjonen her

Introduksjon

Erling Fossen, OMA

Presentasjon av prosjektet “Felles løft – modeller for infrastrukturbidrag”

Carl Henrik Borchsenius, Norsk Eiendom: Se presentasjonen her

Slik vil vi legge til rette for at vedtatte arealplaner blir realisert

Margrethe Pran, Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo (EBY): Se presentasjonen her

“Her trykker skoen!”

Tone Gjertsen, DLA Piper: Se presentasjonen her

Oppdateringer fra arbeidsgruppen på dette området i Bygg21

Thor Olaf Askjer, Norsk Eiendom: Se presentasjonen her