Med 110 fremmøtte var det nesten fullsatt i Næringslivets Hus.

Tirsdag 13. desember arrangerte Grønn Byggallianse, Norsk Eiendom, Bellona og Omsorgsbygg et frokostmøte om utslippsfrie byggeplasser. Møtet inngår i serien av frokostmøter som omhandler De 10 strakstiltakene for byggeierne i Eiendomssektorens veikart mot 2050. Dette var nr 2 i møteserien.

Se programmet her

Velkommen og innledning

Katharina Bramslev, Grønn Byggallianse

Se presentasjonen her

Slik stiller vi krav om utslippsfrie byggeplasser

Per Morten Johansen, Omsorgsbygg

Se presentasjonen her

Bruk av fjernvarme allerede på byggeplassen

Tryggve Mellvang-Berg, Fjernvarmeforeningen og Ivan Henrik Berg, Akershus Energi

Se presentasjonen her

Hva kreves for at vi kan levere?

Birte Almeland, Veidekke ASA

Se presentasjonen her

Bellonas arbeid med utslippsfrie byggeplasser – veien videre

Hallstein Havåg, Bellona

Spørsmål og diskusjon