Det innkalles hermed til generalforsamling for driftsåret 2015. Arrangementet avholdes torsdag 28. april kl 1600 på Hotel Continental i Oslo.

Vi innleder med et åpent medlemsmøte med et faglig program vi håper og tror skal bidra til både inspirasjon og refleksjon. Forelesere er Henrik Syse, Morten Jakhelln og Stein Olaf Onarheim. Se programmet her.

Etter møtet avholdes generalforsamling, deretter serveres aperitiff og festmiddag.

Velkommen!

Tidsskjema:

  • Medlemsmøte 16.00-17.30
  • Generalforsamling 17.30-18.30
  • Middag 19.00