Regjeringen ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal i 2017 legge frem en melding for Stortinget om politikk for bærekraftige byer og sterke distrikter. De oppfordrer alle til å komme med innspill til meldingen. Frist for dette er 30. september.

Å drive med eiendomsutvikling er å drive med byutvikling. Den nye stortingsmeldingen vil derfor kunne legge viktige føringer for vår bransje og vår hverdag fremover. Å gi innspill til denne stortingsmeldingen er derfor en gylden mulighet til å være med å påvirke retningen for vår bransje og den videre utviklingen av byer og distrikter.

Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse vil i fellesskap utarbeide et innspill på vegne av bransjen. Vi vil blant basere oss på vårt Veikart mot 2050 som ble lansert i juni i år. Vi oppfordrer også den enkelte bedrift til å komme med forslag, enten til oss eller direkte til KMD.

Trykk her for nærmere informasjon om stortingsmeldingen.