Grønn Byggallianse og Norwegian Green Building Council (NGBC) vedtok på årsmøtene 3. april å slå seg sammen til en felles organisasjon med virkning fra 1. juli 2018. Katharina Th. Bramslev blir ny daglig leder for den nye organisasjonen. Styreleder i den nye foreningen vil være Hege Schøyen Dillner, konserndirektør i Veidekke ASA.