Vitenskapelige artikler har vist at miljømerkede bygg oppnår bedre luftkvalitet, øket produktivitet og øket fysisk velvære. En amerikansk undersøkelse tallfester hvor bra det går: 26,4% høyere score når leietagere i miljøsertifiserte bygg med dokumentert godt inneklima gjennomførte tester der de skulle ta krevende beslutninger.