Kommunal- og moderniseringsdepartementet åpner opp for at Husbanken skal kunne gi gunstig lån til selskaper og andre som har til formål å leie ut boliger til eldre. – Utleiebransjen trenger flere profesjonelle aktører på banen. Gjennom Husbankens strenge tildelingskrav får vi en ønsket profesjonalisering av utleiebransjen, sier Tone Tellevik Dahl til Estate nyheter.

– Eldre er ingen homogen gruppe. Skal man klare å møte ønsket om å kunne bo hjemme så lenge som mulig trenger man at private aktører tilbyr boliger særskilt rettet mot denne gruppen i ulik størrelse, utforming og i ulike bomiljø. Det at private utbyggere nå kan få lån til utleie­boliger for eldre vil kunne bidra til et økt boligmangfold for denne gruppen. Et mangfold det ikke er like lett for kommunene å levere, sier Tone Tellevik Dahl.

– Utleiebransjen trenger flere profesjonelle aktører på banen. Gjennom Husbankens strenge tildelingskrav får vi en ønsket profesjonalisering av utleiebransjen, fortsetter Tellevik Dahl.

– Dette nye virkemiddelet kan bli et viktig verktøy i kommuner som allerede sliter med å få bygget nok boliger og som samtidig har sterkt forventet vekst i eldre­befolk­ningen. Bare i Oslo er antall eldre forventet å doble seg frem mot 2050 og det er lav utbyggingstakt. Med dette kan privat sektor, i enda større grad bidra til boligforsyning og tilrettelegging for å kunne bo hjemme, avslutter Tone Tellevik Dahl.

Advokat og partner Stig Bech og styremedlem i Norsk Eiendom uttaler seg også om saken.

Les hele artikkelen på estatenyheter.no.

Kommende arrangementer

NyttårsJAZZ med BAE-næringen

27. januar • 16:00 - 20:00

Rapportlansering: Morgendagens kontorbehov

3. februar • 11:00 - 12:00

Citykonferansen Oslo 2022

29. mars • 12:00 - 20:00