I en rapport skisserer Enova flere mulige forbedringer av energimerkeordningen for bygninger. Olje- og energidepartementet (OED) har lagt rapporten ut på høring. Har du innspill til vårt høringssvar? 

Forslagene omhandler blant annet:

  • avvikling av oppvarmingskarakter
  • felles merking av flerbolighus
  • innføring av et effektelement i energimerket
  • utforming av energimerkeskalaen
  • muligheter for å simulere effekten på energimerket av ulike tiltak
  • mulighetene for å knytte mer informasjon til energimerkeordningen
  • selve utformingen og presentasjonen av merket og energiattesten
  • ordning for energivurdering av tekniske anlegg

Flere av forslagene i rapporten vil kreve endringer i forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (energimerkeforskriften for bygninger). Olje- og energidepartementet (OED) tar sikte på å sende et forslag til endring i energimerkeforskriften for bygninger på høring i 2020. Enovas rapport er et viktig grunnlag for departementets videre arbeid med utvikling av ordningene.

Det vises også til departementets tidligere høring om enkelte endringer i energimerkeordningen og ordningen for energivurdering av tekniske anlegg.

Høringsfristen er 13. mai 2020 — vi ber om at innspill til oss sendes i god tid i forkant.

Forprosjekt – Ny energimerkeordning

Klikk på dokumentet under for et sammendrag av Enovas rapport. Les den  i sin helhet her.

Norsk Eiendom har tidligere bl.a. pekt på at merket oppleves som vanskelig å forstå både for driftere og leietagere. Klikk på dokumentet under for å se våre tidligere innspill:

utklipp fra forsiden av innspillet

Flere saker

[/fusion_builder_column]

Kommende arrangementer

Citykonferansen Nord 2021

9. november • 09:00 - 22:00

Fremtidens byer på Evolve Arena

10. november - 11. november

Citykonferansen Stavanger 2021

11. november • 09:00 - 22:00