Byggevareforordningen er felles europeiske regler for markedsføring og salg av byggevarer. Forordningen er på høring med frist 25. desember.

EU inviterer interessenter til å gi innspill til forordningen. Norsk Eiendom skal sende inn høringssvar sammen med Grønn Byggallianse. Du kan også selv delta direkte i EUs spørreundersøkelse her innen 25. desember.

– Våre medlemmer opplever at byggevareforordningen hindrer sirkulær økonomi i bransjen. Det blir derfor vårt viktigste innspill til EU, sier fagsjef for næringspolitikk og kommunikasjon, Naomi Ichihara Røkkum.

Fagsjef bransjeutvikling, Vidar Fiskum, understreker at: – Det er store miljøgevinster å hente ut ved å gjenbruke byggematerialer. Byggevareforordningen må derfor ikke bli enda et hinder fra å kunne ta de gode miljøvalgene i prosjekt.

I denne fagartikkelen kan du lese mer om hva byggevareforordningen er og hva den betyr for bransjen.

Har du/din bedrift innspill til Norsk Eiendoms høringssvar?

Send mail til fagsjef for næringspolitikk og kommunikasjon, Naomi Ichihara Røkkum.

Kommende arrangementer

NY DATO! Medlemsmøte i Bergen

25. august • 15:30 - 17:45

NY DATO! Citykonferansen Oslo 2021

2. september • 12:00 - 20:00

NY DATO: Citykonferansen Bergen

14. september • 09:00 - 23:00

Fremtidens byer på Evolve Arena

10. november - 11. november