Forslag til endringer i bestemmelsene om nettleie i lavspenningsnettet er på høring. I forslaget skal kundens etterspørsel etter og tilgang på kapasitet vektlegges i større grad enn i dag. Har du innspill til dette forslaget?

Olje- og energidepartementet (OED) har bedt om at RME sender på høring forslag til endringer i bestemmelsene om nettleie i lavspenningsnettet i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. I forslaget skal kundens etterspørsel etter og tilgang på kapasitet vektlegges i større grad enn i dag.

I forslaget sier RME at kapasiteten i strømnettet er under press, og foreslår å endre nettleiestrukturen for lavspent distribusjonsnett, dvs. nettleien for forbrukerkunder (husholdninger og fritidsboliger) og næringskunder tilknyttet lavspentnettet.  

Forslaget innebærer at kunder som i dag betaler nettleie i hovedsak ut fra hvor mye energi de forbruker, i større grad skal betale nettleie ut fra hvor mye nettkapasitet de har behov for.

Høringsfristen er 25. mai 2020 — vi ber om at innspill til oss sendes i god tid i forkant.

Har du/din bedrift innspill til Norsk Eiendoms høringssvar?

Send mail til fagsjef for næringspolitikk og kommunikasjon, Naomi Ichihara Røkkum.

Kommende arrangementer

NY DATO! Medlemsmøte i Bergen

25. august • 15:30 - 17:45

NY DATO! Citykonferansen Oslo 2021

2. september • 12:00 - 20:00

NY DATO: Citykonferansen Bergen

14. september • 09:00 - 23:00

Fremtidens byer på Evolve Arena

10. november - 11. november