Har du innspill til høring om nettleien?

Forslag til endringer i bestemmelsene om nettleie i lavspenningsnettet er på høring. I forslaget skal kundens etterspørsel etter og tilgang på kapasitet vektlegges i større grad enn i dag. Har du innspill til dette forslaget?

Olje- og energidepartementet (OED) har bedt om at RME sender på høring forslag til endringer i bestemmelsene om nettleie i lavspenningsnettet i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. I forslaget skal kundens etterspørsel etter og tilgang på kapasitet vektlegges i større grad enn i dag.

I forslaget sier RME at kapasiteten i strømnettet er under press, og foreslår å endre nettleiestrukturen for lavspent distribusjonsnett, dvs. nettleien for forbrukerkunder (husholdninger og fritidsboliger) og næringskunder tilknyttet lavspentnettet.  

Forslaget innebærer at kunder som i dag betaler nettleie i hovedsak ut fra hvor mye energi de forbruker, i større grad skal betale nettleie ut fra hvor mye nettkapasitet de har behov for.

Høringsfristen er 25. mai 2020 — vi ber om at innspill til oss sendes i god tid i forkant.

Har du/din bedrift innspill til Norsk Eiendoms høringssvar?

Send mail til fagsjef for næringspolitikk og kommunikasjon, Naomi Ichihara Røkkum.

2021-12-13T16:16:08+01:0013. mai 2020|

Del saken på sosiale medier:

Go to Top