BAE-næringens hederspris 2015 er tildelt Peter Groth. Prisen ble utdelt under arrangementet BAE Nyttårsjazz 2016, som fant sted på Håndverkeren torsdag 21. januar.

I rådets begrunnelse for tildeling av prisen til Peter Groth heter det:

«Som leder av Aspelin Ramm Eiendom AS og med prosjekter som Tjuvholmen og Vulkan har Peter Groth satt tydelige spor etter seg. Han er visjonær og har en særskilt evne til å skape begeistring. Mange av hans prosjekter ligger helt i front innenfor byutvikling, energi- og miljøeffektivitet. På en fremragende måte kombinerer Peter Groth et stort samfunnsansvar med god forretningsdrift. Hans tenkning og prosjekter står som et forbilde for hele BAE-næringen, og som lysende eksempler på at prosjektutvikling handler om å tilføre de rette kvalitetene til glede for både samfunn, eier og bruker.»

– Ta de lavest hengende eplene og vær fornøyd med 70-80% perfekt

I sin takketale formidlet Peter noe lærdom fra eplesalg i gutetdagene. Da lærte jeg prinsippet om å ta de lavest hengene eplene først, sa Peter. Han pekte på energi- og miljøutfordringene, og mente at mye kan gjøres selv om det ikke blir 100% perfekt.

Peter Groth ble i 2015 pensjonert fra stillingen som administrerende direktør i Aspelin Ramm Eiendom AS. Han er fortsatt meget aktiv gjennom en rekke styreverv i eiendoms- og entreprenørselskaper, bl.a. i AF-gruppen. Han har stått bak gode byutviklingsprosjekter flere steder i landet. De mest kjente er Tjuvholmen og Vulkan. Vi kan også se tydelige spor av hans innsats og tenkning i mange andre prosjekter landet rundt der hans navn ikke like tydelig har kommet frem, men der vi likevel ser resultatene av hans visjonære tenkning og praktiske tilnærming som resulterer i god inntjening for eier og levende byer og tettsteder for folk flest. Et tydelig indisium på at han har lykkes spesielt godt, er at så vel byplansjefer som by- og riksantikvarer bruker Peter Groth som eksempel på at det er mulig å oppnå god prosjektutvikling der både myndigheter, arkitekter, rådgivere, eiere og folk flest er fornøyd.

Stort bidrag til en kvalitetsorientert by- og stedsutvikling

Få, om noen, har i moderen tid bidratt til så spennende og velfungerende steds- og byutvikling som Peter Groth. Han har ofte realisert sin grunntanke om at byggene skal ha en hensikt, uterommene en funksjon, livet i og mellom byggene skal være en integrert del av byen der verdiskaping skal skje, der folk skal trives og hvor det som er skapt med stolthet kan overleveres til senere generasjoner.

– Har tatt et utvidet samfunns- og miljøansvar

Peter Groth har en særskilt evne til å skape begeistring. Når han i de senere åren har tatt et utvidet miljøansvar, har det resultert i at mange av hans prosjekter ligger helt i front når det gjelder energi- og miljøstandard. Prosjektene har dermed bidratt til redusert miljøbelastning og de har blitt stående som utfordrende forbilder for konkurrenter og kolleger. Han har på en fremragende måte evnet å kombinere et stort samfunnsansvar med solid inntjening for sine eiere. Hans tenkning og konkrete prosjekteksempler bør bli stående som lysende eksempler på at prosjektutvikling ikke handler om å strippe prosjektene for kvaliteter, men å tilføre de rette kvaliteter til glede for både eier og bruker.

BAE-næringens hederspris deles ut av BAE-rådet som består av alle bransjedirektørene i bygg, anlegg og eiendomsnæringen.

BAE-rådet ledes nå av Bengt Herning i Virke Byggevarehandel. Prisen ble tildelt Peter Groth av Bengt Herning på den årlige BAE-jazzen som gikk av stabelen 21.01.16